ELKOP – Pośrednie zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na … – Wirtualna Polska

Informując o tym co opisuje dział informacji Zarząd ELKOP SA z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 12.03.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest SA w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, we wpisie „ELKOP – Pośrednie zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na …Wirtualna Polska”:

Pośrednie zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym […] czytaj pełny nius ».

Jak zareagujesz na te doniesienia? Dołącz do wymiany zdań na na temat tego wydarzenia

Brak komentarzy.