MOSTALPLC – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia … – Wirtualna Polska

Informując o tym co relacjonuje serwis Wirtualna Polska w artykule „MOSTALPLC – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia …”:

Zarząd Mostostal Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul.Targowej 12, 09-400 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr […] odwiedź pełny materiał ».

Jak przedstawisz te nowiny? Dołącz się do rozmowy na ten temat

Brak komentarzy.