MOSTALPLC: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia … – Bankier

Jak opisuje redakcja informacji Bankier w artykule „MOSTALPLC: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia …”:

Zarząd Mostostal Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Targowej 12, 09-400 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr […] czytaj pełny nius ».

Jak skomentujesz te zdarzenia? Dołącz się do wymiany relacji na ten temat

Brak komentarzy.