MOSTALPLC – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal … – Wirtualna Polska

Informując o tym co zdaje serwis Wirtualna Polska na stronie „MOSTALPLC – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal …”:

Zarząd Mostostal Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul.Targowej 12, 09-400 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS […] zobacz cały materiał ».

W jaki sposób opiszesz te informacje? Dołącz do wymiany zdań na ten temat

Brak komentarzy.