MOSTOSTAL PŁOCK SA wybór podmiotu uprawnionego do badania … – Money.pl

Informując o tym co opisuje Money.pl we wpisie „MOSTOSTAL PŁOCK SA wybór podmiotu uprawnionego do badania …”:

Zarząd Mostostal Płock SA informuje, że w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z oo z siedzibą w Warszawie, ul. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych […] czytaj pełny news ».

Jak zareagujesz na te nowiny? Przystąp do debaty na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.