Resort gospodarki obciął dofinansowanie dla ropociągu Brody-Płock – Portal gospodarczy wnp.pl

Przekazując to co prezentuje dział wiadomości Portal gospodarczy wnp.pl na stronie „Resort gospodarki obciął dofinansowanie dla ropociągu Brody-Płock”:

Ministerstwo Gospodarki cofnęło Międzynarodowemu Przedsiębiorstwu Rurociągowemu Sarmatia 50 mln zł z przyznanego mu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowania na budowę ropociągu Brody – Płock. (…)Resort […] odwiedź pełny news ».

Jak opiszesz te wydarzenia? Przystąp do na ten temat

Brak komentarzy.