Wykonanie osłony przeciwlodowej mola w Płocku – Puls Biznesu

Jak opisuje serwis Puls Biznesu w newsie „Wykonanie osłony przeciwlodowej mola w Płocku”:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie osłony przeciwlodowej mola w Płocku. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest […] zobacz cały artykuł ».

W jaki sposób opiszesz te wydarzenia? Przystąp do wymiany zdań na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz