Z Płocka do Rzymu rowerem. Czujesz się na siłach? – Gazeta.pl

Informując o tym co prezentuje dział informacji Gazeta.pl w artykule „Z Płocka do Rzymu rowerem. Czujesz się na siłach?”:

Chcemy w ten sposób podziękować błogosławionemu papieżowi Polakowi za kierowanie Kościołem, za wszystkie pielgrzymki do ojczyzny, a szczególnie tę do Płocka w 1991 roku – mówi organizator rajdu Leszek Brzeski. – A 27 kwietnia będziemy  […] odwiedź cały artykuł ».

W jaki sposób opiszesz te informacje? Dołącz się do rozmowy na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.