Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock … – Bankier

Przekazując to co przedstawia portal Zarząd Mostostal Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul.Targowej 12, 09-400 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr … w newsie „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock …Bankier”:

MOSTOSTAL PŁOCK SA projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne […] odwiedź cały wpis ».

W jaki sposób zareagujesz na te wiadomości? Przystąp do na ten temat

Brak komentarzy.